INSTAL·LACIONS


L'escola bressol és el primer graó del sistema educatiu, i com a tal, té entitat pròpia.
Acull els infants des dels 4 mesos fins els 3 anys, edat en què es completa un primer cicle evolutiu de l'ésser humà.

EQUIPAMENTS


SERVEIS


A l'escola bressol els infants viuen, creixen, conviuen, són respectats i estimats, en definitiva s'eduquen.Coneix la nostra escola visitant-la virtualment